Hylliebadet, Malmö, 2015
Beställare: NCC
Installerad effekt: 97 kW

I en av Malmös nyare stadsdelar, Hyllie, byggs ett nytt familjebadhus som ska ersätta äventyrsbadet Aq-va-kul. Simanläggningar är ju stora energislukare och Hylliebadet har tio bassänger som ska värmas upp. Redan på planeringsstadiet satte Malmö kommun målet att skapa Sveriges mest energisnåla bad och solceller på taket är perfekta som en av flera hållbara energikällor.
Badhuset har ett sedumtak, en ovanligare lösning i kombination med solceller, men lyckosam eftersom solcellerna trivs bra på kallt underlag.

Kontaktformulär
close slider

Kontakt