Citypassagen har ett tydligt fokus på hållbarhet

Citypassagen har ett tydligt fokus på hållbarhet

Glacell klär miljöprofilerat kontor med solceller

Plats: Örebro

Beställare: Castellum genom entreprenören Peab

Installerad effekt: 102 kW

Glacell monterar solceller på fasaden till det miljöprofilerade kontorshuset Citypassagen i Örebro. 340 solcellspaneler monteras och installeras på den södra och östra fasaden för att ge en toppeffekt på 102 kW. Panelerna har inbyggda optimerare för att ge bästa möjliga effekt även i skugga. Citypassagen har ett tydligt fokus på hållbarhet. Förutom solcellerna innehåller huset andra klimatsmarta installationer såsom behovsstyrd ventilation, belysning och annorlunda vvs-lösningar: toaletterna att spolas med regnvatten från taket.

Citypassagen ligger nära både stadskärnan och resecentrum med sina täta kommunikationer, men för att uppmuntra till mer cykling kommer huset även att innehålla cykelgarage, omklädningsrum och duschar.

Omslagsfoto: Castellum