Glacell monterar solceller i unikt fasadprojekt

Nyhet_Glacell - Flustret - Vallastaden - Linkoping

Glacell monterar solceller i unikt fasadprojekt

Publicerat April 2017

Glacell har just påbörjat installationen av solceller på fasaden till Flustret, den nyskapande entrébyggnaden till stadsdelen Vallastaden i Linköping.

-I entrén till stadsdelen byggs parkeringshuset Flustret och det klär vi med solceller på fasaden, säger Kalle Demeter, projektchef på Glacell.

520 ramar av totalt 1303 installeras med tunnfilmssolceller och monteras i ett mönster. Panelerna utförs med genomfärgat glas i olika kulörer.

 men eftersom de också ska gå att se igenom får solcellerna lägre effekt.

Fasaderna i öster, söder och väster ska kläs med solceller och energin de alstrar, beräknad till 55 megawattimmar el per år, kommer bland annat att kunna försörja den fasadbelysning som Glacell också installerar.

– Det blir ett ljusspel ute i fasaden när den blir klar, men det är en ljustekniker som står för utformningen, berättar Kalle Demeter.

 Glacell sköter hela installationen av belysning och solceller och ser gärna att de får förtroendet att ta sig an fler liknande projekt.

 – Vi försöker få fatt i entreprenader som anknyter till byggnadsintegration där solcellerna används som byggnadsmaterial och får funktion både som klimatskal och energikälla. Flustret är ett roligt hus och jag tror det blir riktigt bra! säger Kalle Demeter.

Flustret benämns multihus av skaparna och knyter an till den ekologiska hållbarhet som präglar den nya stadsdelen. På taket till huset planeras en biodling och det är därifrån huset fått sitt namn, ingången till bikupan kallas just fluster.

Flustret har ritats av AG Arkitekter och är ett samarbete mellan det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors, Dukatens Parkering och Tekniska verken.

Illustration: AG Arkitekter
Kontaktformulär
close slider

Kontakt