Glacell i nytt stort vägbelysningsprojekt

By 16 februari, 2017Nyheter

Glacell i nytt stort vägbelysningsprojekt

Publicerat feb 2017

Glacell har fått en beställning av Habau Sverige gällande ett stort vägbelysningsprojekt vid väg 267, Rotebroleden. Rotebroleden är en viktig förbindelse mellan E18 och E4 norr om Stockholm.

Projektet omfattar att belysning skall uppföras på en sträcka om 6 kilometer samt att gång- och cykelbanor skall bli belysta och sammanhängande längs hela vägen. Armaturerna kommer att installeras med automatiskt ljusreducering med närvarostyrning för att öka trygghetskänslan och minska energiförbrukningen. Broarna längs leden kommer att effektbelysas samt gestaltningsbelysning kommer att upprättas på vägsträckan. Målsättningen är att arbetet skall vara klart den 30 september, 2018.

Projektet är en utförandeentreprenad med samverkan, konsultering samt bedömning av el- och telesystem med fokus på belysning av väg, gång- och cykelbanor samt tillhörande broar.

Utöver ovanstående arbete har Glacell även fått uppdraget att tillhandahålla projektet med tillfällig el och belysning samt maskinuthyrning.

Kontaktformulär
close slider

Kontakt