Skaraborgs sjukhus, Skövde, 2014
Beställare: Västfastigheter
Installerad effekt: 330 kW

Sjukhuset i Skövde vill bli klimatneutralt och satsar mycket på sol. Målet är att bli världens första sjukhus som är självförsörjande på el. Sjukhuset jobbar på flera fronter samtidigt; de har ledbelysning, värmebesparande ventilation, geoteknik och solceller. Att få fast panelerna på taket var en utmaning eftersom man inte fick göra hål i taket. Lösningen blev att sätta dem på stora baljor fyllda med betongsten, de ser ut som badkar.
En så pass stor montering på ett lasarett kräver en hel del. Helikoptrar ska kunna landa på taket, ambulanser komma fram. Men allt löpte på smidigt när Glacell monterade den i Sverige till ytan största takbaserade solcellsanläggningen.

Kontaktformulär
close slider

Kontakt