Flustret benämns som multihus av skaparna och knyter an till den ekologiska hållbarhet som präglar den nya stadsdelen

Flustret benämns som multihus av skaparna och knyter an till den ekologiska hållbarhet som präglar den nya stadsdelen

Unik solcellsfasad på multihus

Plats: Vallastaden, Linköping

Beställare: Sankt Kors, Dukatens parkering och tekniska verken

Installerad effekt: 55MWh

Glacell står för installationen av solceller på fasaden Flustret, den nyskapande entrébyggnaden till stadsdelen Vallastaden i Linköping. 520 av totalt 1303 ramar installeras med tunnfilmssolceller och monteras i ett mönster. Panelerna utförs med genomfärgat glas i olika kulörer, men eftersom de också ska gå att se igenom får solcellerna lägre effekt. Flustret benämns multihus av skaparna och knyter av till den ekologiska hållbarhet som präglar den nya stadsdelen Vallastaden. På taket till huset planeras en biodling och det är därifrån huset fått sitt namn, ingången till bikupan kallas just fluster. 

Illustration: AG Arkitekter