En av de största installationerna av en solcells­anläggning i ett svenskt bostadsområde

En av de största installationerna av en solcells­anläggning i ett svenskt bostadsområde

Solcellsanläggning till fastighetsbolaget LKF

Plats: Lund

Beställare: NCC

Installerad effekt: 800 kW

Under 2016 genomförde Glacell ett större uppdrag åt Lunds Kommuns Fastighets AB då vi genomförde en av de största installationerna av en solcellsanläggning i ett svenskt bostadsområde. Hela anläggningen är på 5500 kvm effekten är 800 kW och arbetet utfördes på uppdrag av Kraftringen AB. Elen som produceras motsvarar vad som krävs för att driva 500 elbilar som kör 1000 mil om året. Det bedöms att investeringen har betalat sig efter 17 år och anläggningens förväntade livslängd är 30 år.

Foto till höger: Perry Nordeng/LKF