Det blir en helhet för Helsingborgs kommun och en rejäl insats för staden och miljön.

Det blir en helhet för Helsingborgs kommun och en rejäl insats för staden och miljön.

Solvision tar Helsingborg närmare målet

Plats: Helsingborg

Beställare: Helsingborgs stad

Installerad effekt: 900 kW

Glacell vann uppdraget att installera solceller på elva kommunala fastigheter i Helsingborg. Projektet, som kallas Solvision, är ett led i stadens mål att vara fossilbränslefri år 2020.

Störst anläggning installeras på Helsingborg Arena: 175 kW i form av 600 solpaneler med en yta på 960 kvadratmeter. Hela projektet Solvision är fördelat på 3300 solpaneler med en yta på 5300 kvadratmeter med en sammanlagd elproduktionen uppskattas uppgå till 800 000 kWh per år.

Glacells uppdrag omfattar logistik, arbete på hög höjd, tunga materiallyft, mekaniska installationer och elektriska installationer på både lik- och växelströmssidan.

– Solvision är ett spännande uppdrag, det blir en helhet för Helsingborgs kommun och en rejäl insats för staden och miljön, säger Malin Lindqvist, biträdande projektledare och elansvarig på Glacell.