Målet var att hitta ett väl fungerande arbetssätt och att bygga en anläggning som blev bra för slutkunden.

Målet var att hitta ett väl fungerande arbetssätt och att bygga en anläggning som blev bra för slutkunden.

Spillepengen

Belysningsprojekt med över 300 ljuspunkter

Plats:
Spillepengens trafikplats,
Malmö

Samverkansprojekt

Beställare: PEAB

Samarbetspartners:
Swerock, Cliffton, Kranpunkten

I en av Malmös nyare stadsdelar, Hyllie, byggs ett nytt familjebadhus som ska ersätta äventyrsbadet Aq-va-kul. Simanläggningar är ju stora energislukare och Hylliebadet har tio bassänger som ska värmas upp. Redan på planeringsstadiet satte Malmö kommun målet att skapa Sveriges mest energisnåla bad och solceller på taket är perfekta som en av flera hållbara energikällor. Badhuset har ett sedumtak, en ovanligare lösning i kombination med solceller, men lyckosam eftersom solcellerna trivs bra på kallt underlag.