Vi är proffs på elinstallationer

Glacells styrka ligger i framgångsrika och lönsamma helhetslösningar. Vi hjälper dig från start till mållinje med planering, styrning och genomförande.

Vi är proffs på elinstallationer

Glacells styrka ligger i framgångsrika och lönsamma helheltslösningar. Vi hjälper dig från start till mållinje med planering, styrning och genomförande.

Helhetslösningar bidrar till högre lönsamhet

Glacell utför alla typer av fasta elinstallationer inom el, data/tele, fiber och solenergi. Vi har arbetat med solenergi sedan starten 2004 och ligger i dag långt framme. Utvecklingen går mycket snabbt och det finns idag solenergilösningar med hög verkningsgrad, mycket högre än vad vi trodde var möjligt för bara några år sedan. Det har skett en snabb teknisk utveckling som gör att det även i ett land som Sverige, där solen gömmer sig bakom moln stora delar av året, är lätt att räkna hem en investering i solkraft.

Allt fler företag upptäcker att det är ett viktigt konkurrensmedel att producera egen grön el. Företag som minskar sin miljöpåverkan och reducerar sitt bidrag till globala klimatförändringar blir en mer attraktiv samarbetspartner. I dag finns många nya lösningar som gör det enklare än någonsin att skörda energin från solens strålar.

SERVICE

Glacell får kuggarna att snurra. Vi satsar på långsiktiga relationer med våra kunder och vet hur viktigt det är att snabbt vara på plats när ett problem uppstår. Inom service arbetar vi med förebyggande underhåll, mindre om- och tillbyggnader, modernisering av befintliga anläggningar samt eldriftsavtal.

ELINSTALLATION

Vi moderniserar, utvecklar och utför dina elinstallationer från början till slut. Vi följer med med våra kunder hela vägen och bistår dig med våra djupgående kunskaper i olika projektformer, såväl totalentreprenader som samverkansentreprenader. Du behöver bara en kontakt – Glacell.

RESERVKRAFT

Vi tar ett helhetsansvar och erbjuder både stationära installationer och flexibla paketlösningar för stationär reservkraft i fastighet eller container. Glacell hittar alltid lösningen för ditt behov.

VÄGBELYSNING

Från den mindre lokalgatan till den större Europavägen. Vi hjälper dig med ljusberäkningar, dimensionering och konsultering i alla typer av belysningsprojekt. Glacell är med dig från ritbordet till godkänd slutbesiktning.

DATA/TELE

Vi utför installationer av fiber, datanätverk och larm enligt dina önskemål och behov. Support, installation och service – Glacell håller i alla trådar.

SOLENERGI

Vi har arbetat med solenergi sedan 2004 och vår kompetens ligger i teknikens framkant. I dag finns många nya lösningar som gör det enklare än någonsin att skörda energin från solens strålar – låt oss hitta den som passar dig. Glacell är din kraft när det gäller solel.